La Blanche

Vizyonumuz & Kalite Politakamız

 VİZYONUMUZ

La Blanche Hotel & SPA  kalite politikasının temel şartlarını;  yönetimin kaliteli olması, kaliteli tedarikçiler, kaliteli personel, sürekli eğitim, geliştirme ve uygulama oluşturmaktadır. Eğitim bu temellerin en önemli oğesidir.

La Blanche Hotel & SPA, eğitimi,  kalitenin ve sürekli gelişimin en önemli aracı olarak görür. Kendisini farklı kılan stratejiler geliştirir ve hedefler koyar. Koşulsuz müşteri memnuniyeti, personelin memnuniyeti ve işletmeye bağlılığı, sürekli eğitim ve geliştirme, sosyal, kültürel ve doğal çevre ile uyumlu ve saygılı bir operasyondur.

Bu hedeflere almayı hedeflediği ISO 9001 standartlarının da üstünde çalışmalarla, sürekli eğitim ve gelişim politikaları ile kalite politikasının kurumsallaşmasını sağlayacaktır.

Bu hedef bizim için bir “son” noktası değil, vardığımız anda yeni başlangıçlar olacaktır. Kalite anlayışından ve müşteri tercihlerinden aldığı güçle “rekabet eden değil, rekabeti yaratan olmaktır”.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

La Blanche Hotel & SPA çalışan ve tedarikçilerinin değerli katılımlarıyla, misafirlerine yasal mevzuat şartlarını sağlayarak sürekli iyileştiren Kalite Yönetim Sistemi çevresinde güvenli ve ayrıcalıklı hizmetler sunarak, Türk Turizmini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder.

Müşterilerinin değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak için teknolojisini, kaynaklarını ve ürün çeşitliliğini geliştirmeyi temel prensip kabul eder.

 

KAMU TAAHHÜTÜ

La Blanche Resort & Spa olarak, doğal, sosyal ve kültürel çevreye olumlu katkı yapan bir anlayış içinde gelişme sağlama ve çalışma sorumluluğumuz olduğunun farkındayız..

Ayrıca çevresel etkileri azaltacak, yerel toplulukların faydasına olup, gelecekteki geçim kaynaklarını koruyacak, gelecek nesiller için de destinasyonların korunmasını sağlayacak şekilde bir çalışma sorumluluğumuz olduğunun farkındayız ve bunu kabul ediyoruz.  

Bu sorumluluğu yerine getirmek için de, farklı organizasyonlar, kurumlar ve seyahat acenteleri ile yakın işbirliği içinde çalışmak üzere bir araya geldik. Böyle yapmakla,

• Doğal çevreyi ve kültürel mirası korumayı;

•Yerel topluluklar ve halk ile işbirliği yapma, onların misafirlerimizin ziyaretlerinden faydalanmasını sağlama ve misafirlerimizi yerel yaşam şekline saygı duyulması konusunda teşvik etmeyi,

•Bitkiler ve hayvanlar, korunan alanlar ve çevreyi korumayı,

• Yerel kültür ve sosyal kurumların bütünlüğüne saygı duymayı;

•Turizmin, illegal yoldan kötüye veya sömürücü şekilde kullanılmasına karşı durmayı ve insanları aktif olarak bundan vazgeçirmeyi taahhüt ediyoruz.

Misafirlerimiz de dahil olmak üzere,  tüm paydaşların, yardımı olmadan “Sürdürülebilir Turizm Kalkınma Hedefi” mize ulaşamayacağımızın da bilincindeyiz ve birlikte hepimiz için daha iyi bir turizm deneyimini oluşturabileceğinizi umuyoruz.

Değerli Konuklar ,  otelimizin çevresel , sosyal ve toplumsal çalışmalarında yer almakla ilgileniyorsanız,  ayrıntılı bilgi almak için lütfen Misafir İlişkileri Departmanı ile bağlantıya geçin.

LA BLANCHE RESORT & SPA Misafir İlişkileri Departmanı

 

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

La Blanche Resort & Spa, çocukların huzuru ve güvenliğini koruma sorumluluğunu ciddi şekilde taşır.

AMAÇ : 

1. Çocukların uygun şekilde güvenlik ve korunmasını sağlamak (18 yaşın altındaki gençler için),

2. Çocukları, her türlü zarar, ayrımcılıktan; cinsel istismar dahil her türlü sömürüden korumak ve onların hakları, istek ve duygularına saygı duyulması için mümkün olan her şeyi yapmaktır.

 

İLKELER

•  Bütün çocuklar, yaşı, cinsiyeti, dili, dini inançları, etnik kökeni her ne olursa olsun, herhangi bir taciz ve suistimalden korunma hakkına sahiptir.

•  Bütün çocuklara saygılı ve onurlarına yakışır biçimde eşit muamele edilmelidir.

• Tesisimizde çocuk ve ergenlere karşı herhangi bir ticari cinsel sömürüye izin verilmez.

•  Personel, yanlış ve kötü uygulamalar halinde yasalar ve alınan riskler konusunda duyarlı hale getirilir.

•  Çocuklarla çalışan personel mükemmel bir rol modeli olmalıdır ve işletme gençlerden oluşan bir işletme dahi olsa sigara ya da alkol içmemeyi de içerir,

•  Çocuklarla çalışan personel, çocuklarla çalışmalarına için izin verilmeden önce gözden geçirilmelidir.

• Tüm personele çalışma sorumlulukları ve şüpheli, kötü uygulamalar veya tacizle ilgili herhangi bir endişe varsa bildirmeleri gerektiği anlatılmalıdır.

• Tüm personel, şüpheli faaliyeti kınayıp ve tanımlaması için eğitilir.

•   Bu suçların önlenmesi için hükümet ve sivil toplum örgütleri ile yürürlükteki kanunlara uygun şekilde çalışılır. Kaçınılması gereken uygulamalar:

    Bu tesiste ,

• 18 yaşından küçüklere alkollü içecek hizmeti ve sunumuna,

•  Fiziksel veya cinsel kışkırtıcı oyunlara çocukların ve gençlerin girmesine,

•  Eğlenceli de olsa, genç bir kişiye cinsel açıdan müstehcen tavır alınmasına,

•  Ebeveynlerin izni olmadan, çocukların fotoğrafının ya da filminin çekilmesine izin verilmez. Otelin tüm çalışanlarının otel içi veya dışında kaydedilen herhangi bir kötü faaliyetten şüphelenmeleri halinde bunu bildirmeleri ve rapor etmeleri sorumlulukları vardır. Bu doğrultuda,

•  Tüm personel duydukları veya gördüklerini detaylı şekilde toparlayıp, bir üst yöneticisini hemen aramalıdır.

•  Bunun ardından daha üst yönetici, sonraki adımların bir üstünü aramak mı yoksa yetkilileri bilgilendirmek mi olduğuna karar verecektir.

Kısaca, insan olarak, çocuk ve ergenlerimizi tüm profesyonel ya da kişisel sömürü şekillerinden korumayı taahhüt ederiz.

 

LA BLANCHE RESORT & SPA YÖNETİM KURULU

 

SATINALMA POLİTİKASI

•   Satın almada süreklilik ve az sayıda dış kaynak firması öncelikli,mümkün olduğunca alternatif firmalarla bilgi alışverişi yaparak zamanında tedarik sağlamak.

•   Gerekli hallerde hızlı müdahale ve rekabet koşullarını lehimize kullanarak satın alırken, toplu bağlantı tercihlerini yapmak.

     Böylece uygun fiyata ulaşmak,  standart kaliteyi yakalarken, fiyat artışlarından etkilenmeden kazanmak, en ucuzun tercihinin, bazen en pahalı olabileceği olasılığını göz önünde bulundurarak hareket etmek,

 •   Satın alma stratejilerinin saptanmasında fırsatları görüp kullanarak, riskleri minimize etmek ve zayıf yönleri azaltmak, güçlü yönleri elde etmek ve korumaktır.

 •   Ayrıca satın almada tercih yaparken, ürünlerin mümkünse bize en yakın mesafedeki depodan ya da imalathaneden seçilerek, faaliyetimize ait Karbon Emisyonunu azaltmak ve tedarikçilerimize  “Çevre Koruma ve Duyarlılık”  bilincini geliştirici talep ve bilgilendirmelerde bulunmak,

  •  Ürün ve Hizmetleri öncelikle yerel tedarikçilerden sağlamak için özen göstermek,

 •  Müşterilerimizin değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak için modern yasal ve çağdaş, şeffaf ve izlenebilir satın alma tekniklerini uygulayarak, şirketimize, tedarikçilerimize ve misafirlerimize karşılıklı maxımum faydayı sağlamayı temel prensip edinir. 

ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluşumuz tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme;  enerji, su ve çevreye zararlı maddelerin tüketim miktarını azaltma, enerji verimliliğini arttırma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etme prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

Kuruluş içinde çevreye duyarlı işletmecilik özelliklerini sürdürülebilir kılmak için çaba sarf eder.

Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan turizm sektöründe bölgesinde örnek kuruluş olmayı amaçlar. Gönüllük esasına dayalı projelere katılarak,  toplumda çevre bilincinin gelişmesine ve çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler gerçekleştirir.

Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için çalışanlarına çevre ile ilgili konularda eğitimler verir, misafirlerini çeşitli bilgilendirmeler ile yönlendirerek çevre kirliliğini ve kaynak israfını engellemeyi hedefler. Tüm bu çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde sürdürür.

Tedarikçilerini aynı bilinç ve amaç doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlardan seçer.